...ยินดีต้อนรับท่านสู่...อดีตที่เราบางคนไม่เคยได้ดู...และไม่มีโอกาสได้ดู...หนังที่นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา...

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มิตร ชัยบัญชา

 ที่มาของข้อมูล
http://www.mitrchaibuncha.com/index.php
(ข้อความและภาพที่ถูกโพสบนหน้าเว็บ mitrchaibuncha.com เกิดขึ้นจากการเผยแพร่โดยสาธารณชนและได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง)
copyright © mitrchaibancha.com
ลิขสิทธิ์ © 2010 . สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
..............................................................

1.ชาติเสือ (2501)
วันเข้าฉาย 18 มิถุนายน 2501
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง ทัศไนยภาพยนตร์
ผู้กำกับ ประทีป โกมลภิส
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เรวดี ศิริวิไล, ประภาศรี สาทรกิจ, น้ำเงิน บุญหนัก, นัยนา ถนอมทรัพย์,
อุษณีย์ อิศรานันท์, นพมาศ ศิริโสภณ, ปัญจะ สุทธิรินทร์, พร พโรจน์, ประมินทร์ จารุจารีต, ไสล พูนชัย,
ล้อต๊อก, วิน วันชัย, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

2.จ้าวนักเลง (2502)
วันเข้าฉาย 7 มีนาคม 2502
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง ทัศไนยภาพยนตร์
ผู้กำกับ ประทีป โกมลภิส
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนันท์, เรวดี ศิริวิไล, ปัญจะ สุทธิรินทร์, เชาว์ แคล่วคล่อง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ,น้ำเงิน บุญหนัก, พร ไพโรจน์, ประมินทร์ จารุจารีต, ไสล พูนชัย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สมพงษ์ พงษ์มิตร,ทานทัต วิภาตะโยธิน, วิน วันชัย

3.เหนือมนุษย์ (2502)
วันเข้าฉาย 5 สิงหาคม 2502
โรงภาพยนตร์ แกรนด์
บริษัทผู้สร้าง ยูเนียนฟิล์ม
ผู้กำกับ คุณาวุฒิ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เกศริน ปัทมวรรณ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, แมน ธีระพล, เรวดี ศิริวิไล, พงษ์ลดา พิมลพรรณ,จมื่นมานพนริศน์, ชนินทร์ นฤปกรณ์, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม,สถาพร มุกดาประกร, วิน วันชัย, จำนง คุณะดิลก, ไสล พูนชัย, ด.ช.รอง เค้ามูลคดี, ด.ช.หมู เค้ามูลคดี
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2010 เวลา 21:48 น.

4.ร้ายก็รัก (2503)
วันเข้าฉาย 29 มิถุนายน 2503
โรงภาพยนตร์ แกรนด์
บริษัทผู้สร้าง -
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อุษา อัจฉรานิมิต, ประจวบ ฟกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย,ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, รุจน์ รณภพ, อรพรรณ เบญจรงค์
5.แสงสูรย์ (2503)
วันเข้าฉาย 22 กรกฎาคม 2503
โรงภาพยนตร์ เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง ทัศไนยภาพยนตร์
ผู้กำกับ ประทีป โกมลภิส
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนันท์, ภาวนา ชนะจิต, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, นัยนา ถนอมทรัพย์,
ทานทัต วิภาตะโยธิน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม

6.ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเก้า (2503)
วันเข้าฉาย 30 กันยายน 2503
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง โกมลภิสภาพยตร์
ผู้กำกับ ประทีป โกมลภิส
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต, บุศรา นฤมิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, น้ำเงิน บุญหนัก,
นัยนา ถนอมทรัพย์

7.ยอดพยศ (2503)
วันเข้าฉาย 3 ธันวาคม 2503
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง บูรพาศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ วิชัย ปาลวัฒน์วิไชย
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง, สมควร กระจ่างศาสตร์, พร ไพโรจน์, อนุชา รัตนมาลย์


8.ค่าน้ำนม (2503)
วันเข้าฉาย 29 ธันวาคม 2503
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง, เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง เสน่ห์ศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ปรียา รุ่งเรือง, ดวงใจ บุศราพันธ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, วิน วิศนุรักษ์, เชาว์ แคล่วคล่อง,เสน่ห์ โกมารชุน, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, ชาลี อินทรวิจิตร, วิชิต ไวงาน, ล้อต๊อก, สมพงษ์ พงษ์มิตร,
9.ยอดนักเลง (2504)
วันเข้าฉาย 23 สิงหาคม 2504
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง เสรีภาพยนตร์
ผู้กำกับ ประมินทร์ จารุจารีต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อภิญญา เสนีย์วงศ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ประมินทร์ จารุจารีต, เกริก บงกช,
น้ำเงิน บุญหนัก, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก
10.หงษ์ฟ้า (2504)
วันเข้าฉาย 26 กันยายน 2504
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง เสน่ห์ศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนนท์, ปรียา รุ่งเรือง, อโณทัย บุศมชาติ, วิน วิศณุรักษ์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย,สาหัส บุญหลง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, เสน่ห์ โกมารชุน

11.บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (2505)
วันเข้าฉาย 24 กุมภาพันธ์ 2505
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง จินดาวรรณภาพยนตร์
ผู้กำกับ ศิริ ศิริจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, วรเทพ เทพจินดา, สุวิน สว่างรัตน์,
ชฎาพร วชิรปราณี, วงทอง ผลานุสนธิ์, ดอกดิน
12.แม่ยอดสร้อย (2505)
วันเข้าฉาย 20 เมษายน 2505
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง บูรพาศิลปภาพยนตร์
ผู้กำกับ สันต์ เทวรักษ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ปริศนา พรหมสุรางค์, สมควร กระจ่างศาสตร์, ชไมพร สุรินทร, สุดเฉลียว เกตุผล,สิงห์ มิลินทราศรัย, มนัส บุญยเกียรติ, สุเทพ เหมือนประสิทธิเวช
13.ยอดขวัญจิต (2505)
วันเข้าฉาย 8 มิถุนายน 2505
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง วชรินทร์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ วิน วันชัย
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, แก้วใจ ชุลีกร, อนุชา รัตนมาลย์, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สิงห์ มิลินทราศรัย, มนัส บุญยเกียรติ,ทานทัต วิภาตะโยธิน, น้ำเงิน บุญหนัก
14.สิงห์เดี่ยว (2505)
วันเข้าฉาย 8 สิงหาคม 2505
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ธาดาภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, นฤมล ธราธิป, ทักษิณ แจ่มผล, พันคำ, เชาว์ แคล่วคล่อง, ส. อาสนจินดา,
ชาลี อินทรวิจิตร, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, น้ำเงิน บุญหนัก, ทานทัต, วิภาตะโยธิน, เมืองเริง ปัทมินทร์,สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ
15.รุ่งทิพย์ (2505)
วันเข้าฉาย 22 สิงหาคม 2505
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง ต๊อกบูมภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, รัชนี จันทรังษี, ส. อาสนจินดา, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, ดอกดิน,จำรูญ หนวดจิ๋ม, อบ บุญติด, สาหัส บุญหลง, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, มนัส บุญยเกียรติ, จรูญ สินธุเศรษฐ์,ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, วืชืต ไวงาน, ทศ วงศ์งาม
16.โจรแพรแดง (2505)
วันเข้าฉาย 21 กันยายน 2505
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง พันธมิตรภาพยนตร์
ผู้กำกับ วิเชียร วีระโชติ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา, แก้วใจ ชุลีกร, ทักษิณ แจ่มผล, อดุลย์ ดุลยรัตน์,
ส. อาสนจินดา, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, งามตา ศุภพงษ์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, วิชิต ไวงาน, ดอกดิน
สุลาลีวรรณ สุวรรณฑัต, ปราณีต คุ้มเดช
17.อ้อมอกสวรรค์ (2505)
วันเข้าฉาย 28 กันยายน 2505
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง จินดาวรรณภาพยนตร์
ผู้กำกับ ศิริ ศิริจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สักรินทร์ ปุญฤทธิ์, ขวัญใจ สะอาดรักษ์, ชฎาพร วชิรปราณี,สุวิน สว่างรัตน์, วงศ์ทอง ผลานุสนธิ์, ดอกดิน


18.สุริยาที่รัก (2505)
วันเข้าฉาย 19 ตุลาคม 2505
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, ภาวนา ชนะจิต, สมควร กระจ่างศาสตร์, สุดเฉลียว เกตุผล, วิน วิษณุรักษ์,
ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, พูนสวีสดิ์ ธีมากร, อบ บุญติด,
ทานทัต วิภาตะโยธิน, ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา, ชูศรี โรจนประดิษฐ์, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 00:09 น.


19.ทับสมิงคลา (2505)
เข้าฉายวันที่ 21 ธันวาคม 2505
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง วชรินทร์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ -
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, อมรา อัศวนันท์, อุษา อัจฉรานิมิต, พร ไพโรจน์, อนุชา รัตนมาลย์, น้ำเงิน บุญหนัก

เจ็ดประจัญบาน (2506)
วันเข้าฉาย 22 มกราคม 2506
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง วัชรภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, คริสติน เหลียง, ส.อาสนจินดา, ทักษิณ แจ่มผล, อาคม มกรานนท์, รุจน์ รณภพ,สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, ปันใจ นาควัฒนา, สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์, กัณฑรีย์ นาคประภา, สุวิน สว่างรัตน์,มิสจางเซฟาง, มิสลินดา, สิงห์ มิลิราศรัย, จำนงค์ คุณะดิลก, ถวัลย์ คีรีวัตน์, ล้อต๊อก, เทียว ธาราแก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 00:09 น.
.....................
ที่มาของข้อมูล....
http://www.mitrchaibuncha.com/index.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น