...ยินดีต้อนรับท่านสู่...อดีตที่เราบางคนไม่เคยได้ดู...และไม่มีโอกาสได้ดู...หนังที่นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา...

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

หนังของมิตร ชัยบัญชา

41.เลือดรักนางพราย (2507)
วันเข้าฉาย 10 เมษายน 2507
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, สุดเฉลียว เกตุผล, วิน วิศณุรักษ์,
            ราชันย์ กาญจนมาศ, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, สมควร กระจ่างศาสตร์, สมพล กงสุวรรณ, สิงห์ มิลินทราศัย,
            อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ล้อต๊อก, ทองแถม, แววตา อาษาสุข, เทียว ธารา, ทศ วงศ์งาม

42.พนาสวรรค์ (2507)
วันเข้าฉาย 30 เมษายน 2508
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ต๊อกบูมภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, อุษา อัจฉรานิมิต, ชนะ ศรีอุบล, กิ่งดาว ดารณี, วิน วิษณุรักษ์,
            สมควร กระจ่างศาสตร์, สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ทัต เอกทัต, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สุลาวีวัลย์ สุวรรณทัต,
            สิงห์ มิลินทราศัย, มาลี เวชประเสริฐ, สมพงษ์ พงษ์มิตร, ล้อต๊อก, เทียว ธารา, ทศ วงศ์งาม
43.เลือดแค้น (2507)
วันเข้าฉาย 7 พฤษภาคม 2507
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง พงษ์มิตรภาพยนตร์
ผู้กำกับ ปริญญา ลีละศร
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, บุศรา นฤมิตร, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, อุษา อัจฉรานิมิต, ทัต เอกทัต, ปรียา รุ่งเรือง
            สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ถวัลย์ คีรีวัตน์, ปรียา รุ่งเรือง, สมพงษ์ พงษ์มิตร, วิชิต ไวงาน, ล้อต๊อก,
            เสน่ห์ โกมารชุน, ชูศรี โรจนประดิษฐ์
44.ร้อยป่า (2507)
วันเข้าฉาย 10 กรกฎาคม 2507
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง พิษณุภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, กวี จิตมั่นคง, อนุชา รัตนมาลย์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, รุจน์ รณภพ,
            วิไลวรรณ วัฒนพานิช, อดุลย์ ดุลยรัตน์, เยาวเรศ นิสากร, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, สาหัส บุญหลง,
            มนัส บุญยเกียรติ, จุรี โอศิริ
45.พันธุ์ลูกหม้อ (2507)
วันเข้าฉาย 14 สิงหาคม 2507
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์, คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ไทยฟิล์ม
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, บุษกร สาครรัตน์, อุษา อัจฉรานิมิต,
            อนุชา รัตนมาลย์, รุจน์ รณภพ, สมควร กระจ่างศาสตร์, เชาว์ แคล่วคล่อง, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
            ทานทัต วิภาตะโยธิน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, แป๊ะอ้วน, แป้น ปลื้มสระไชย
46.ชายชาตรี (2507)
วันเข้าฉาย 28 สิงหาคม 2507
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง ไทยไตรมิตรภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, พันคำ, อดุลย์ ดุลยรัตน์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช,
            เชาว์ แคล่วคล่อง, อุษา อัจฉรานิมิต, ปรียา รุ่งเรือง, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, ชุมพร เทพพิทักษ์,
            สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, ทานทัต วิภาตะโยธิน, หม่อมชั้น พวงวัน          
47.นกน้อย (2507)
วันเข้าฉาย 18 กันยายน 2507
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง กัญญามาลย์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ ดอกดิน กัญญามาลย์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ชฎาพร วชิรปราณี, บุษกร สาครรัตน์,
            อาคม มกรานนท์, ชรินทร์ นันทนาคร, สุวิร สว่างรัตน์, สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, นฤมล ประทุมน้อย, ดอกดิน
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 30 กรกฏาคม 2010 เวลา 22:45 น.

48.ทับเทวา (2507)
วันเข้าฉาย 25 กันยายน 2507
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง เทพกรภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ภาวนา ชนะจิต, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปรียา รุ่งเรือง,
            สมควร กระจ่างศาสตร์, วรรณา แสงจันทร์ทิพย์, พัลลภ พรพิษณุ, สุพรรณ บูรณพิมพ์, หม่อมชั้น พวงวัน
แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 01 สิงหาคม 2010 เวลา 00:15 น.

49.สิงห์ล่าสิงห์ (2507)
วันเข้าฉาย 15 ตุลาคม 2507
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง พจนาภิรมย์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, สมบัติ เมทะนี, เพชรา เชาวราษฎร์, ทักษิณ แจ่มผล, ปรียา รุ่งเรือง, อภิญญา วีระขจร,
            อดินันท์ สิงห์หิรัญ, เชาว์ แคล่วคล่อง. ชาห์ณี ยอดชัย, ไสล พูนชัย, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, สาหัส บุญหลง,
            ชาลี อินทรวิจิตร, สมพงษ์ พงษ์มิตร, เสน่ห์ โกมารชุน, มีศักดิ์ นาครัตน์, ทองฮะ

50.ศึกประจันตคาม (2507)
วันเข้าฉาย 27 พฤศจิกายน 2507
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เอื้อมเดือน อัษฎา, กิ่งดาว ดารณี, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, วิน วิศณุรักษ์,
            ราชันย์ กาญจนมาศ, เปรมชัย ประภากร, สุดเฉลียว เกตุผล, สมพล กงสุวรรณ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ,
            อบ บุญติด, ทศ วงศ์งาม, เทียว ธารา, ล้อต๊อก, ทองแถม, แป๊ะอ้วน

51.ตำหนักเพชร (2507)
วันเข้าฉาย 25 ธันวาคม 2507
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง รัตนงามภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร บัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, กิ่งดาว ดารณี, ทักษิณ แจ่มผล,
            พงษ์ลดา พิมลพรรณ, ธานินทร์ อินทรเทพ, อุษา อัจฉรานิมิต, บุษกร สาครรัคน์, วิน วันชัย,
            ทานทัต วิภาตะโยธิน, เสน่ห์ โกมารชุน, ล้อต๊อก, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, เทียว ธารา, มนัส บุญยเกียรติ,
            หม่อมชั้น พวงวัน

52.เลิศชาย (2507)
วันเข้าฉาย 25 ธันวาคม 2507
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ลดาพรรณภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, ปริม ประภาพร, ทักษิณ แจ่มผล,
            กิ่งดาว ดารณี, ปันใจ นาควัฒนา, ปรียา รุ่งเรือง, พงษ์ลดา พิมลพรรณ, สมควร กระจ่างศาสตร์,
            เชาว์ แคล่วคล่อง, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, สิงห์ มิลินทราศัย, ทานทัต วิภาตะโยธิน, ดาวน้อย ดวงใหญ่

53.หัวใจเถื่อน (2507)
วันเข้าฉาย 25 ธันวาคม 2507
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง ต๊อกบูมภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ชนะ ศรีอุบล, ทักษิณ แจ่มผล, กิ่งดาว ดารณี, เยาวเรศ นิสากร,
            สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ทัต เอกทัต, สมพล กงสุวรรณ, เทียว ธารา, อบ บุญติด, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ล้อต๊อก

54.เลือดนอกอก (2508)
วันเข้าฉาย 22 มกราคม 2508
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง จิตรวาณีภาพยนตร์
ผู้กำกับ รังสี ทัศนพยัคฆ์
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เอื้อมเดือน อัษฎา, ทักษิณ แจ่มผล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
            พงษ์ลดา พิมลพรรณ, กิ่งดาว ดารณี, ศรินทิพย์ ศิริวรรณ, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สุดเฉลียว เกตุผล,
            สมพล กงสุวรรณ, แววตา อาษาสุข, ล้อต๊อก, เทียว ธารา, อบ บุญติด, ล้อต๊อก, ทองแถม

55.ชาติเจ้าพระยา (2508)
วันเข้าฉาย 28 มกราคม 2508
โรงภาพยนตร์ เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง ศิรินทราภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, โสภา สถาพร, ชนะ ศรีอุบล, พันคำ, ทักษิณ แจ่มผล, ฤทธี นฤบาล,
            ปรียา รุ่งเรือง, บุษกร สาครรัตน์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, แพร ไพลิน, ทรงวุฒิ สุทธิเมธี, เชาว์ แคล่วคล่อง,
            เมืองเริง ปัทมินทร์, วิชิต ไวงาน, ชาลี อินทรวิจิตร, ทานทัต วิภาตะโยธิน, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, เทียว ธารา

56.อินทรีมหากาฬ (2508)
วันเข้าฉาย 28 มกราคม 2508
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง วัชรภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, ไชยา สุริยัน, ทักษิณ แจ่มผล, ฤทธี นฤบาล, วิไลวรรณ วัฒนพานิช,
            อดุลย์ ดุลยรัตน์, อนุชา รัตนมาลย์, ใจดาว บุษยา, โยธิน เทวราช, อภิญญา วีระขจร, กวี จิตมั่นคง,
            สุลาลีวัลย์ สุวรรณทัต, ถวัลย์ คีรีวัตน์, สังเวียน หาญบุญครอง, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ, จุ๋มจิ๋ม ศรทอง,
            เทียนชัย สุนทรการันต์, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, แป้น ปลื้มสระไชย

57.5 พยัคฆ์ร้าย (2508)
วันเข้าฉาย 29 มกราคม 2508
โรงภาพยนตร์ เฉลิมกรุง
บริษัทผู้สร้าง พิษณุภาพยนตร์
ผู้กำกับ เนรมิต
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, สมบัติ เมทะนี, มิสจีน่า ฮัน, ชนะ ศรีอุบล, ประจวบ ฤกษ์ยามดี,
            ทักษิณ แจ่มผล, ทัต เอกทัต, ปรียา รุ่งเรือง, ขวัญตา บัวเปลี่ยนสี, ชาห์ณี ยอดชัย, อธึก อรรถจินดา,

58.มังกรดำ (2508)
วันเข้าฉาย 19 กุมภาพันธ์ 2508
โรงภาพยนตร์ เอ็มไพร์
บริษัทผู้สร้าง ประทุมมาลย์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ วิชัย เชยประทุม
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, ทักษิณ แจ่มผล, ฤทธี นฤบาล,
            แก่นใจ มีนะกนิษฐ์, จรูญ สินธุเศรษฐ์, ประมินทร์ จารุจารีต, ปรียา รุ่งเรือง, สมพล กงสุวรรณ, เทียว ธารา,
            เมืองเริง ปัทมินทร์, อดินันท์ สิงห์หิรัญ, สิงห์ มิลินทราศัย, ไสล พูนชัย, เทียนชัย สุนทรการันต์,
            พีระพล ปิยะวรรณ, ปฐมชัย ชมศรีเมฆ, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองแถม, ก๊กเฮง, หม่อมชั้น พวงวัน, แป๊ะอ้วน,
            แป้น ปลื้มสระไชย

59.จอมใจ (2508)
วันเข้าฉาย 26 กุมภาพันธ์ 2508
โรงภาพยนตร์ คาเธ่ย์
บริษัทผู้สร้าง ชัยพัฒนาภาพยนตร์
ผู้กำกับ พันคำ
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เยาวเรศ นิสากร, อนุชา รัตนมาลย์, แก่นใจ มีนะกนิษฐ์,
            สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย, ฤทธี นฤบาล, ล้อต๊อก, แป๊ะอ้วน
60.มงกุฏเพชร (2508)
วันเข้าฉาย 5 มีนาคม 2508
โรงภาพยนตร์ เฉลิมบุรี
บริษัทผู้สร้าง นพรัตน์ภาพยนตร์
ผู้กำกับ ส.อาสนจินดา
นักแสดง มิตร ชัยบัญชา, พิศมัย วิไลศักดิ์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, ทักษิณ แจ่มผล, เอื้อมเดือน อัษฎา, ฤทธี นฤบาล,
           วิไลวรรณ วัฒนพานิช, ใจดาว บุษบา, ชฎาพร วชิรปราณี, มนัส บุญยเกียรติ, สังเวียน หาญบุญครอง,
            เทียนชัย สุนทรการันต์, สมศรี อรรถจินดา, สุคนธ์ คิ้วเหลี่ยม, ทองฮะ วงศ์รักไทย
.......................
ที่มา : http://www.mitrchaibuncha.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น